tjänster svetsarbete

Tjänster

BIAB erbjuder alla förekommande arbeten inom

den mekaniska verkstadsindustrin och byggsmide.

 

Legotillverkning samt renoveringar av alla förekommande

maskiner, t.ex. detaljer till pappersindustrin, sågverksindustrin,

verkstadsindustrin och entrepenadmaskiner.

 

Allt inom svets, smide och maskinbearbetning.

 

Vår verkstadshall är på 1500 kvm och har en travers

som lyfter upp till 10 ton.